Լուրերու Արխիվ
 
Սիրելի հայրենակիցներ, կոմիտէն ձեզ կը տեղեկացնէ թէ, Հ. Յ. Դ. Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ` ընկեր Յակոբ Բագրատունին Մեթնի տարածաշրջանէն ընտրուած է երեսփոխան, ինչպէս նաեւ Պրն. Յակոբ Թէրզեանը Պէյրութի Ա. տարածաշրջանէն եւ Պրն. Ճորճ
Պուչիկեանը Պէքաայի Ա. ընտրաշրջանէն(Զահլէ)-էն ։
Ընկերական բարեւներով`
Հ.Յ.Դ. «Կարմիր Լեռ» կոմիտէ
280726456_8997691526939337_7135826645486133758_n.jpg