Լուրերու Արխիվ

ՓՈԹՈՐԿԱՎԻՇԱՊԸ
Հարուածեց, արմատախիլ ընելով բազմամեայ տասնեակ մը ծառեր, ետին ձգելով նիւթական մեծ վնասներ ու ՄԱՐԵՑԱՒ...

       
9029380536008891699529607100191839256313856n
8971285136008895032862603588520612613586944n
899540463600889309952946623648948099219456n