Լուրերու Արխիվ

Շնորհակալութեամբ ստացանք 1000 Ա.Տ. Խաչիկ եւ Րաֆֆի Հաւաթեաններէն իրենց հօր՝ Տիգրան Հաւաթեանի յիշատակին, առ ի աջակցութիւն Այնճարի ժողովուրդին։

ՀՅԴ 《Կարմիր Լեռ》 կոմիտէի
Այնճարի Նպաստներու Համադրումի Մարմին