Լուրերու Արխիվ

Աշխարհի կեդրոնը ոմանց համար Նիու Եօրքն է, ուրիշներուն` Փարիզը կամ Մոսկուան, Ուաշինկթոնը կամ Հօնկ Քօնկը…

Բայց քանի մը տասնեակ հազար Մուսալեռցիի համար Աշխարհի կեդրոնը Այնճարն է…

Թէև 1939-էն սկսեալ տարբեր ժամանակներու և տարբեր ալիքներու հետ մեծ է թիւը զանազան պատճառներով գիւղէն հեռացած հայորդիներուն, բայց այդ բոլոր հեռացողները անխտիր այնտեղէն բան մը առած են հետերնին և փոխարէնը բան մը թողած այնտեղ։

Առածնին գեղեցիկ յիշատակներն են, իսկ այնտեղ թողածնին իրենց սիրտը…

Ամէն առտու, աշխարհի որ կողմն ալ որ արթննանք, թռչունի ծլվլոց մը, սուրճի մը հոտը, տերևի մը գոյնը և կամ ալ մեր դիմաց ելած գրառում մը յանկարծ մեզ կը տանի այնտեղ…
Այնճար։

Այդ «այնտեղ»-ը մեր երազներուն և յիշողութիւններուն ապաստանն է, որ պէտք է մնայ միշտ ապահով և անառիկ։

Օգնեցէ‘ք որ Այնճարը մնայ մեր գիտցած և ճանչցած Հայկական մաքուր , գեղեցիկ և կազմակերպուած գիւղաքաղաքը…և շարունակէ ներշնչել մեզ բոլորս։

Մասնակցեցէք դրամահաւաքին։

Վարուժ Չիլինկիրեան