Լուրերու Արխիվ
Թող գարնանամուտին ծաղկի քո հոգին,
Թող գարնան բոյրը քեզ միշտ ուղեկցի դէպի լոյսի ճանապարհ,
Քո փափուկ սիրտը թող զարթօնք ապրի,
Եւ զարթօնք ապրած արագ բաբախի...
Շնորհաւոր Մարտի 8՝ Կանանց Միջազգային Տօնը