Լուրերու Արխիվ
 
Սիրելի հայրենակիցներ
Ս. Զատկուան տօնին առիթով կը շնորհաւորենք բոլորդ:
Կը մաղթենք, որ Սուրբ Յարութեան տօնը միայն խաղաղութիւն, բարիք եւ առողջութիւն սերմանէ:
Թող երջանկութիւնը ողողէ ձեր սրտերը:
Բայց նաեւ, պիտի խնդրենք, թելադրենք ու կրկին անգամ յանձնառարենք, որ տօնական ցնծութիւնը կրնայ
《Աստուած մի արասցէ》
Վերածուի ողբերգութեան եթէ մենք զգոյշ չըլլանք ու Քորոնա ժահրի սարսափելի վարակման թիրախ դառնանք:
Հաճեցէք չկրկնել Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան օրերու փորձառութիւնը:
Այս պահուն դարձեալ վիճակը ահազանգային է: Գիւղին մէջ դժբախտաբար դրական (positive) պարագաներ նկատուած են, ու ցաւով կը հաստատենք, որ անոնց մէջ կը գտնուին լուրջ եւ մտահոգիչ հանգրուանը թեւակոխած անձեր:
Սիրելիներ,
Կրկնելու գնով ու պահանջելու նման կը զգուշացնենք ձեզ թէ ոչ մէկը իրաւունք ունի իր անփոյթ ու անպատասխանատու ընթացքով պատճառ դառնայ այլոց մղձաւանջին ու տարապանքին:
Մենք որպէս կիրթ ու գիտակից միջավայր պէտք է կարենանք այս մահաբեր հիւանդութեան դէմ կանգնիլ ուշիմ եւ խելահաս ձեւով:
Յարգանքներով՝
Այնճարի «Քորոնա»ի Ճգնաժամի Յանձնախումբ
4 Ապրիլ 2021