Լուրերու Արխիվ
Երեւանի մէջ լոյս տեսած է ,Այնճարցի վաղամեռիկ բանաստեղծ՝ Պետիկ Հերկելեանի (Պետրոս Հերեան) ամբողջական երկերը մէկ ծաւալուն հատորով։
Հատորը խմբագրուած է հայրենի հանրածանօթ գրականագէտ՝ Ալեքսանդր Թոփչեանի կողմէ ,որ գրած է նաեւ հատորի յառաջաբանը(Հմայքի տղան)։
Հատորը լոյս տեսած է բանաստեղծի ընկերներուն մեկենասութեամբ։