Լուրերու Արխիվ
Սիրելի հայրենակիցներ
Քորոնա համաճարակը կը շարունակէ արագօրէն տարածուիլ Այնճարի մէջ ։ Այսօրուան տուեալներով ունինք հետեւեալ հաստատուած նոր պարագաները`
1) Հրայր Անտէքեան
2) Լիսա Յովսէփեան
3) Կիրակոս Գահքէճեան
4) Ովսաննա Անտոնեան
5) Վարդ Անտոնեան
6) Սինթիա Չափարեան
7) Կարօ Փիլաւճեան
8 ) Նարէ Փիլաւճեան
Անոնք որոնք շփման մէջ գտնուած են այս հայրենակիցներուն հետ, կը թելադրենք անպայման ենթարկուին PCRի քննութեան ։
Անոնք որոնք դժուարութիւն ունին PCRի քննութեան ենթարկուելու կամ պատուաստ ստանալու, անպայման կապուին մեզ հետ։
Կ'ուզենք յիշեցնել թէ գիւղէս ներս խստիւ արգիլուած են բոլոր տեսակի հաւաքները, ըլլան անոնք ուրախ կամ տխուր առիթներով։ Նաեւ կը թելադրենք որ տուներէն ներս չընդունիք տօնական շնորհաւորանքներ իսկ ցաւակցութիւններու պարագային կարելի եղածին չափ հեռաձայնի միջոցով ցաւակցութիւն յայտնել։
Մեզ հետ կապուելու համար ՝
հեռաձայնել
հետեւեալ թիւերուն `
ԼՕԽ ։ 08621946
Քաղաքապետարան : 08620790
Ոստիկանութիւն ։ 08620791 81396488
Այնճարի Քորոնա համաճարակի Յանձնախումբ