Լուրերու Արխիվ
ՀՅԴ «Կարմիր Լեռ» կոմիտէն , բոլոր հայրենակիցներուն անունով ,մեծ հպարտութեամբ,
կը շնորհաւորէ կապիդանի աստիճանատուչութիւնը ,Լիբանանեան բանակի երիտասարդ սպաներէն՝
-Մովսէս Սարգիս Նաշալեանի
-Կարէն Սարգիս Գէօհիւլեանի
-Խաչիկ Սամուէլ Գալինճեանի
մաղթելով իրենց նորանոր նուաճումներ ։